Kadın kalçasının yanlara doğru ve arkaya doğru yuvarlak biçimde çıkıntılı ve dik olması istenir. İstenen bu görüntü yapısal olarak eksik olabildiği gibi, güzel şekilli kalçalar yıllar içinde veya fazla kiloalıp verme sonucu formunu kaybedebilir.
Kalçanın yanlara doğru yuvarlaklığının arttırılması kişinin kendi yağ dousunun enjeksiyonu veya dolgu maddesi enjeksiyonu ile mümkündür. Arkaya çıkıntısının arttırılması ise yağ enjeksiyonu, dolgu maddesi enjeksiyonu veya popo protezi ameliyatı ile sağlanabilir.
Bresilian butt lift adıyla popülerize olan popo estetiği konseptinde amaç kalçayı ön plana çıkarmaktır. Bunun için popo etrafındaki yağlar liposuction yöntemiyle iyice alınır. Güzel bir bel oyuntusu sağlandığında ve gereksiz basen yağları alındığında zaten popo ortaya çıkar. Alınan yağ dokusu gerektiğinde kalça yanlarının büyütülmesinde, arka çıkıntının arttırılmasında veya popoyu kaldırabilmek için popoaltı kıvrımının düzeltilmesinde kullanılabilir. Eğer elde edilen yağ dokusu kalçayı istenilen ölçüde büyütmeye yetmeyecekse arka çıkıntıyı arttırmak için en etkin seçenek popo protezidir.
Popoya yağ enjeksiyonu yada popo protezi ameliyatlarından sonraki 10 gün oturmak önerilmez. Yürümek veya ayakta durmak ve yüzüstü yatmak serbesttir.