Göğüslerin diri ve dik olması kadın vücudunun vazgeçilmez bir estetik öğesidir. Genç yaşlarda dik olan meme dokusu zamanla formunu kaybedebilir. Nadiren genç yaştan itibaren memeler sarkık yada düşük olabilir. Meme dikleştirme ameliyatı bu sorunun üstesinden gelmek ve kişiyi diri ve dik memelere kavuşturmak için yapılır.

Meme dikleştirme (mastopeksi) ve meme küçültme ameliyatları prensipte aynı ameliyatlardır. Küçültme yapılacaksa planda ona göre değişiklik yapılır. Her meme dikleştirme ameliyatında meme başının etrafında mutlaka kesi yapılır. 1-2 cm’lik düşüklüklerde meme başının sadece üst kısmında hilal şeklinde bir kesi ile yapılan kresentik mastopeksi yeterli olabilir. Biraz daha fazla olan sarkıklıklarda meme başının 360 derece çevresinden yapılan sirkumareolar mastopeksi çözüm sağlayabilir. Bazı kaynaklarda bu iki yöntem için “izsiz meme dikleştirme” diye yazılar okuyabilirsiniz. Bu bazen doğrudur. Bazı kişilerde meme başının çevresindeki iz çok zor seçilecek kadar az kalır. Bazı hastalarda ise bu iz biraz belirgin olabilir. Bu sebeple izsiz meme dikleştirme sözü doğru değildir.

İleri derecede sarkıklıklarda vertikal mastopeksi yapmak gerekir. Vertikal mastopekside meme başının çevresinde ve meme başının altından meme altı kıvrımına doğru uzanan bir kesi yapılır. Bu kesinin cerrahın tekniğine ve kişinin iyileşme paternine bağlı olarak az da olsa izi kalır. Bu ameliyatlarla dik ve üst dolgunluğu olan memelere kavuşabilirsiniz. Mastopeksi ameliyatları sırasında gerekirse meme protezi yerleştirmek ve meme büyütme yapmak da mümkündür.

Meme dikleştirme ameliyatları sonrasında emzirme sorunu yaşama olasılığınız çok azdır. Ameliyat sırasında interkostal blok denen bir teknik uyguladığım için ağrınız olmasını beklemeyiz. Sigara içiyorsanız en az 2 hafta önceden bırakmanız gerekir. Sigara içenlerde meme başında kan dolaşımı bozuklukları yaşanabilir. Ameliyattan çıktığınızda içerideki kan birikimini dışarı almaya yarayan direnleriniz belki olabilir. Varsa bunlar genellikle bir gün sonra alınır. Normal şartlarda ameliyattan 3 gün sonra ofis tarzı işlere dönebilirsiniz. Belirgin aktivite gerektiren işlere dönmeniz 10 günü bulabilir.